سال

اصطلاحات سن و سال به انگلیسی

/age-idioms

اصطلاحات سن و سال به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در تلگرام به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438