درخواست کردن

آموزش زبان انگلیسی.چگونه هرچیزی را در زبان انگلیسی درخواست کنیم؟

/how-to-ask-something-in-english

آموزش زبان انگلیسی.چگونه هرچیزی را در زبان انگلیسی درخواست کنیم؟


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438