توضیح gerund و infinitive

مصدر در زبان انگلیسی + توضیحات و مثال کامل

/english-grammar-gerund-and-infinitive-1

مصدر در زبان انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438