ای وای

معنی هولی شِت(holy shit)

/holy-shit

معنی هولی شِت(holy shit)


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان