انگلیسی همه گرامر all

انگلیسی همه-گرامر all + توضیحات فوق العاده عالی

/english-grammar-all

در گرامر زبان انگلیسی، all به سه یا بیشتر از سه مورد اشاره دارد.


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان