انگلیسی

آموزش زبان:کاربردهای کلمه فاک 1

/amoozesh-zaban-fuck-usage-1

آموزش زبان:کاربردهای کلمه فاک قسمت اول


آموزش زبان انگلیسی:من کنارتم!

/i-will-stand-by-you

آموزش زبان انگلیسی:من کنارتم!چطوری در زبان انگلیسی بگیم"من کنارت هستم"؟


آموزش زبان انگلیسی:باهات موافقم!

/i-agree-with-you

آموزش زبان انگلیسی:باهات موافقم!چطوری در زبان انگلیسی بگیم"باهات موافقم"؟


آموزش زبان:I don't give a shit

/englishinstruction-i-don-t-give-a-shit

چطوری در زبان انگلیسی بگیم"برام مهم نیست"؟


آموزش زبان با موسیقی

/learning-english-by-musics

فایده های آموزش زبان با موسیقی در وکب استارتر :یادگیری زبان انگلیسی با موسیقی


آموزش زبان:مخ زدن...!

/englishinstruction-hit-on

مخ زدن در زبان انگلیسی:چگونه بگوییم مخ کسی را زدیم؟


Sarah Farell

/sarah-farell-faded-persiansubtitled

یادگیری زبان انگلیسی با موسیقی های آمریکایی:Faded


با یه هدیه رایگان دیگه چطوری؟😉