اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی با خدا

/idioms-with-god

هفت اصطلاح انگلیسی با خدا


اصطلاحات زبان:تو کفتم به انگلیسی چی میشه؟

/to-have-the-hots-for-someone

اصطلاحات زبان:تو کفتم به انگلیسی چی میشه؟


حساب حسابه کاکا برادر! یعنی چه؟ توضیحات + مثال

/english-idioms-business-is-business

حساب حسابه کاکا برادر!


آموزش زبان:نکات تلفظی

/how-to-pronounce-w

با این نکات تلفظتون رو بهتر کنید.


آموزش زبان:کاربردهای کلمه فاک 1

/amoozesh-zaban-fuck-usage-1

آموزش زبان:کاربردهای کلمه فاک قسمت اول


آموزش زبان:مخ زدن...!

/englishinstruction-hit-on

مخ زدن در زبان انگلیسی:چگونه بگوییم مخ کسی را زدیم؟


کتاب رایگان گرامر برای تنبل‌ها