اسم تمام کشورها

اسم کشور ها به انگلیسی + تلفظ کامل

/names-of-countries-in-english

اسم و صفت کشورها و قاره‌ها به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه مقدماتی انگلیسی
صددرصد رایگان💰