از توجه شما سپاسگزارم

از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی

/thank-you-for-your-attention

از توجه شما سپاسگزارم به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438