از الآن به بعد

از الآن به بعد به انگلیسی + تلفظ دقیق

/from-now-on

از الآن به بعد به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها