از آن موقع به بعد

از آن موقع به بعد به انگلیسی + تلفظ دقیق

/from-then-on

از آن موقع به بعد به انگلیسی


کتاب رایگان مکالمه برای تنبل‌ها