آموزش زبان انگلیسی

حوصله ندارم به انگلیسی + دقیق ترین معادل و تلفظ عالی

/i-feel-like-doing-something

حوصله ندارم به انگلیسی


سبزیجات به انگلیسی + تلفظ و توضیحات کامل

/vegetables

اسامی سبزیجات به انگلیسی


تو کفتم به انگلیسی + بهترین مثال ها و تلفظ

/to-have-the-hots-for-someone

تو کفتم به انگلیسی


آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد رایگان + اسرارآمیزترین روش یادگیری!

/amoozesh-zaban-engelisi

آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد رایگان


مگه نه به انگلیسی + بهترین توضیحات و مثال عالی

/amoozesh-zaban-engelisi-question-tags

مگه نه به انگلیسی


حساب حسابه کاکا برادر + بهترین توضیحات + مثال عالی

/english-idioms-business-is-business

حساب حسابه کاکا برادر!


آموزش مکالمه زبان انگلیسی لهجه امریکایی + بهترین مثال ها

/how-to-speak-like-an-american-speaker

چگونه لهجه آمریکایی داشته باشیم؟


نمک روی زخم پاشیدن به انگلیسی + مثال عالی و توضیحات کامل

/english-language-learning-adding-fuel-to-the-fire

نمک روی زخم پاشیدن به انگلیسی


به تخمم نیست به انگلیسی + ویدیوی کامل و تلفظ

/englishinstruction-i-don-t-give-a-shit

به تخمم نیست به انگلیسی


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان