thank you

در جواب thank youچه بگوییم؟ + 7 جواب برتر

/how-to-answer-thank-you-in-english

7 جواب برای thank you


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان