گرامر زبان انگلیسی

کلمات انگلیسی با پیشوند un

/english-words-with-un-prefix

کلمات انگلیسی با پیشوند un. ده کلمه انگلیسی با پیشوند un


گرامر زبان انگلیسی صفرتاصد + کامل‌ترین موضوعات گرامری

/english-grammar

آموزش گرامر زبان انگلیسی صفرتاصد


نمک روی زخم پاشیدن به انگلیسی + مثال عالی و توضیحات کامل

/english-language-learning-adding-fuel-to-the-fire

نمک روی زخم پاشیدن به انگلیسی


گرامر زبان انگلیسی:فعل ها قسمت 4

/english-grammar-verbs-4

فعل های کمکی معمولاً به تنهایی در جمله نمی آیند و به یک فعل اصلی نیاز دارند.


گرامر زبان انگلیسی:فعل ها قسمت 3

/english-grammar-verbs-3

بعضی فعل ها در گرامر زبان انگلیسی معنای ظاهری یکسان ولی کاربردی متفاوت دارند.


فعل و فاعل در زبان انگلیسی + بهترین توضیحات

/english-grammar-verbs-2

در گرامر زبان انگلیسی فاعل مفرد باید فعل مفرد داشته باشد.


فعل در زبان انگلیسی + عالی ترین توضیحات و مثال

/english-grammar-verbs-1

فعل در زبان انگلیسی


گرامر infinitive + کامل ترین توضیحات و مثال ها

/english-grammar-gerund-and-infinitive-clause-3

گرامر infinitive


اسم مصدر در انگلیسی چیست؟ + توضیحات عالی

/english-grammar-gerund-and-infinitive-2

اسم مصدر در انگلیسی چیست؟


مصدر در زبان انگلیسی + توضیحات و مثال کامل

/english-grammar-gerund-and-infinitive-1

مصدر در زبان انگلیسی


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان