ضمایر مفعولی در انگلیسی

گرامر subject pronouns + بهترین مثال ها و توضیحات

/english-grammar-subject-pronouns-and-object-pronouns

گرامر object pronouns 


کتاب رایگان مکالمه مبتدی زبان برای تنبل‌ها
برای دریافت کتاب و فایل صوتی عدد ۱ را در واتس اپ به این شماره ارسال کنین. ‌ 09306472438