سر به سر گذاشتن

سر به سر کسی گذاشتن به انگلیسی + تلفظ دقیق

/pull-somebody-s-leg

سر به سر کسی گذاشتن


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان