تولدت پیشاپیش مبارک به انگلیسی

تولدت با تاخیر مبارک به انگلیسی! توضیحات کامل + مثال

/happy-birthday-in-advance-or-happy-belated-birthday

تولدت با تاخیر مبارک به انگلیسی!


کتاب رایگان گرامر برای تنبل‌ها