تاخیر در انگلیسی

تولدت مبارک به انگلیسی! + دقیق ترین تلفظ صوتی + با تاخیر یا پیشاپیش

/happy-birthday-in-advance-or-happy-belated-birthday

تولدت مبارک به انگلیسی!


برای دریافت کتاب رایگان کلیک کن!!!
صددرصد رایگان