دانلود ویدیو

حال ساده در زبان انگلیسی

ساختار حال ساده در زبان انگلیسی یکی از ساده ترین ساختارهاست. به این شیوه ساخته میشود:


اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.

  verb(فعل) + Subject(فاعل)

I go.(من میروم)

You eat.(تو میخوری)

She loves you.(او تو را دوست دارد)

برای یادگیری ساختار حال ساده به صورت کامل کتاب گرامر برای تنبل ها را مطالعه کنید.