با خوندن اين کتابي که لینک دانلودش رو این پایین برات گذاشتم، داري تجربيات زندگي يک معلم زبان انگلیسی رو رايگان به دست مياري. پس خواهش میکنم براش ارزش قائل باش و چندين بار تا آخر بخون.


جلسه اول👆

جلسه دوم👆

جلسه سوم👆

جلسه چهارم👆