تولدت مبارک به انگلیسی

دانلود ویدیو

 مقاله بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل را هم مطالعه کن!

با تأخیر تولدت مبارک به انگلیسی! 

 


برای گفتن با تأخیر تولدت مبارک می‌توانیم از این عبارت استفاده کنیم:

(با تأخیر تولدت مبارک).Happy belated birthday

(با تأخیر تولدت مبارک الیزا).Happy belated birthday Eliza


تولدت پیشاپیش مبارک به انگلیسی!


برای گفتن تولدت پیشاپیش مبارک از این عبارت استفاده می‌کنیم:

(تولدت پیشاپیش مبارک).Happy birthday in advance

(تولدت پیشاپیش مبارک جک).Happy birthday in advance Jack