فرق on time و in timeدانلود ویدیو فرق on time و in time
وقتی‌که چند دقیقه قبل از ساعت مقرر به سر قرار برسیم، از in time  استفاده می‌کنیم. مثال زیر را  ببینید.👇

مقاله سلام به انگلیسی رو حتماً مطالعه کنید.🖐

  I had a class at 11, but I arrived at 10:57

(من ساعت ده کلاس داشتم، ولی ساعت ده و پنجاه‌وهفت دقیقه رسیدم)

اگه دوست داری زبان انگلیسی رو از قدم صفر یاد بگیری، 👈اینجا کلیک کن👉.


وقتی‌که چند دقیقه دیرتر از ساعت مقرر، برسیم سر قرار، یا اینکه دقیقاً سر ساعت مقرر برسیم سر قرار از on time استفاده می‌کنیم. مثال زیر رو ببینید👇

I had a class at 11, but I arrived at 11:03

(من ساعت یازده کلاس داشتم، ولی ساعت یازده و سه دقیقه رسیدم)


اگر فرق بین in time و on time را یاد گرفتید سؤال زیر را جواب بدهید👇

👇I had a meeting at 11, and I arrived at 11, so I am

on time👉

in time👉

دانلود مقاله فرق on time و in time